Stichting Hilverbeek

Instituut voor duurzame ontwikkeling.

www.hilverbeek.nl

 

Trainingsprogramma’s

Onafhankelijk voorzitterschap

Conflictbemiddeling in ruimtelijke ordening, natuur en milieu

 

Mail me at: f.evers@hilverbeek.nl

Links